Restauracja Meiji. Rewolucja i ciemna strona reform

Restauracja Meiji to wydarzenie, które przywróciło władzę cesarzom japońskim uzależnionym przez wiele lat od władzy siogunów. Rewolucja Meiji, jak niekiedy się ją nazywa, otworzyła także Japonię na kontakty z Zachodem. Dla Japończyków dojście do władzy cesarza Mutsuhito miało więc przełomowe znaczenie. Czy zmiany przyniosły jednak wyłącznie korzyści?... Read More | Więcej...